Een ogenblik geduld a.u.b.

WoonOnderzoek Nederland

Wat is het WoON?

Het WoON geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor beleid betreffende wonen. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door BZK eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau.

Het onderzoek wordt gebruikt voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, in het beleidsontwikkelingtraject en voor het beantwoorden van Kamervragen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Om ook op lokaal niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, krijgen lokale partijen de mogelijkheid te participeren in dit onderzoek. Het WoON biedt een schat aan informatie over de tevredenheid met woning en woonomgeving, de wensen van inwoners, de leefbaarheid enzovoort.

Het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is wordt ook wel ‘oversamplen’ genoemd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het gewenste schaalniveau: gemeente, stadsdelen, kernen, wijken, buurten etc. Oversamplen van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van nut is in de dagelijkse beleidspraktijk. Bijvoorbeeld als input voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, stedelijke vernieuwing, een woningmarktmonitor en als vertrekpunt voor woonbeleid, strategisch voorraadbeleid of prestatieafspraken. Aansluiten bij het WoON geeft tevens een instrument voor benchmarking. Uniformiteit in definities, peildata en bron zorgt voor eenduidige informatie op lokaal en landelijk niveau.

Nieuws

 • Janneke Michielsen wint scriptieprijs met onderzoek naar ‘buy to let’
  20-11-2018 00:00:00 / Maarten Vijncke

  Met haar onderzoek naar de effecten van ‘buy to let’ op de huizenprijzen in Nederland heeft Janneke Michielsen de tweede Woningmarkt Scriptieprijs van BZK gewonnen. De student technische bestuurskunde aan de TU Delft ontving de eerste prijs, een cheque van 2500 euro, op het ministerie uit handen van directeur Woningmarkt Marja Appelman. Met haar onderzoek haakt Michielsen volgens Appelman perfect aan bij de actualiteit, en laat ze zien dat buy to let maar één van de prijsopdrijvende factoren op de woningmarkt is.

 • Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2018 (inzenddatum gewijzigd)
  30-05-2018 00:00:00 / Remi de Cock

  Ook in 2018 kun je weer meedingen naar de Woningmarktscriptieprijs van het ministerie van BZK. Inzenden van scripties kan tot 3 augustus 2018.

Documenten

 • Nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland 2018 - september 2018 nummer 3
  24-09-2018 / Nieuwsbrieven / 8 pagina's / 1026 Kb

  In deze derde nieuwsbrief berichten we over de afronding van het veldwerk en de dataprocessing die nu volop in gang is. Naast de voortgang van de uitvoering van het WoON2018, houden wij u ook graag op de hoogte van andere activiteiten rondom het WoON. Zo wordt er uitleg gegeven over het informatiesysteem van het WoON (CitaVista) en vertelt een oversampling deelnemer over het gebruik van het WoON in de praktijk. Tenslotte vindt u in deze nieuwsbrief aankondigingen van de uitreiking van de Woningmarktscriptieprijs, de slotbijeenkomst voor alle deelnemers aan de oversampling en het WoON-congres 2019.

 • Vragenlijst Module Woningmarkt WoON 2018
  31-05-2018 / Vragenlijsten & Syntaxen / 126 pagina's / 907 Kb

  Vragenlijst van de module woningmarkt van het WoON 2018, versie 1.1 (definitief)