Een ogenblik geduld a.u.b.

Het Woononderzoek Nederland (WoON) geeft inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen, de woonlasten en het verhuisgedrag. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor het woonbeleid van de Nederlandse overheid. De resultaten zijn beschikbaar gemaakt via digitale rapporten en databanken onder de naam Citavista.

Nieuws

 • WoON21 gepresenteerd: “Fundament leggen we samen”

  / Cock Meijers
  Op 9 juni was het zover: de publicatie van het driejaarlijkse Woononderzoek (WoON) en de bijbehorende kernpublicatie "Wonen langs de meetlat". Samen met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau ABF Research presenteerden het ministerie van BZK de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het onderzoek. Op uitnodiging van directeur Wonen Hans Ton en plaatsvervangend afdelingshoofd Strategisch en Financieel Beleid Iris Binken kwamen stakeholders bij elkaar om kennis tot zich te nemen en uit te wisselen. 
 • Presentatie van het WoON21-onderzoek op 9 juni 2022

  / Cock Meijers
 • WoON-onderzoek benadrukt urgentie meer regie volkshuisvesting

  / Janine Pikoleit
  Tussen 2018 en 2021 is de dure huursector boven de €1.000 flink gegroeid en de doorstroming van de huur- naar de koopmarkt teruggelopen. Daarnaast blijkt dat huurders in die periode een iets groter gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten; voor kopers is deze quote juist gedaald. Dit blijkt uit de Kernpublicatie van het WoON2021-onderzoek dat vandaag gepubliceerd is. Dit driejaarlijkse onderzoek toont de belangrijkste ontwikkelingen op Nederlandse woningmarkt en benadrukt de urgentie voor meer regie op de volkshuisvesting

Documenten

 • Woononderzoek 2021: wat, hoe en waarom

  / WoON 2021 / 944 Kb

  Woononderzoek 2021: wat, hoe en waarom

 • Kernpublicatie Wonen langs de meetlat

  / Publicaties 2021 / 4982 Kb

  De kernpublicatie van het WoON2021 “Wonen langs de meetlat”, die in opdracht van BZK door ABF Research is gemaakt, bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse woningmarkt in 2021.

  In de publicatie wordt een vergelijking gemaakt met de voorgaande WoON-jaren. In deze interactieve kernpublicatie van kan doorgeklikt worden op alle figuren en tabellen voor de achterliggende cijfers. Wie woont in welke woning voor welke prijs? Welke regionale verschillen zijn er? Wie is verhuisd en wie wil verhuizen en waarheen? Wat vinden we van de buurt? Hoe zit het met vocht en schimmel in de woning? Hoeveel energie wordt er verbruikt? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in de kernpublicatie.

 • Winnaar woningmarkscriptieprijs 2021: Tessa Meij

  / Publicaties 2021 / 7006 Kb

  Tessa Meij (Technische Universiteit Delft) is de winnaar van de woningmarktscriptieprijs 2021.
  Haar onderzoek gaat in op de mogelijkheden die industrialisatie van de woningmarkt waar ze veel kennis over op heeft gedaan tijdens haar periode bij Heijmans. Zeer relevant want om aan de woonopgave te voldoen moet er sneller gebouwd worden. Tessa benadrukte vooral het belang van kennisdeling. Het onderzoek biedt een goede voedingsbodem voor discussies die nodig zijn om verder te komen met de culturele verandering die gepaard gaat met de industrialisatie van woningbouw.

 • Tweede plaats Woningmarktscriptieprijs 2021: Thijs van Amelsfort

  / Publicaties 2021 / 2051 Kb

  Thijs van Amelsfort (Technische Universiteit Delft) heeft de tweede plaats veroverd bij de Woningmarktsscriptieprijs 2021. Zijn scriptie geeft inzicht in hoe we de woningbouw kunnen versnellen met oog voor duurzaamheid. Hij onderzocht of het mogelijk is om grootschalig met hout te bouwen in plaats van met staal en beton.