Een ogenblik geduld a.u.b.

Indienen masterscriptie Woningmarkt 2019 kan nu!

door Kleef

De Directie Woningmarkt van het  ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het terrein van woning- en vastgoedmarkt. Heb je in de periode augustus 2018 tot augustus 2019 een masterscriptie afgerond met de woning- of vastgoedmarkt als onderwerp? Stuur deze dan uiterlijk 3 september 2019 in. Misschien ben jij dan wel de winnaar van die felbegeerde Woningmarktscriptieprijs!

Mail je scriptie naar: postbus.wooninfo@minbzk.nl

Voor meer informatie zie: https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/04/01/wie-wint-de-woningmarktscriptieprijs-2019-inschrijven-kan-nu