Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • WoON Oversampling 2018

WoON Oversampling 2018

WoON Oversampling 2018

Het veldwerk is afgerond. De enquetes voor het Woononderzoek Nederland zijn afgenomen in de periode september 2017 tot mei 2018. Naast het landelijke onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directoraat Bestuur, Ruimte en Wonen, wordt uitgevoerd, bestaat er voor lokale partijen zoals gemeenten, provincies en regio’s de mogelijkheid om de WoON-steekproef voor hun werkgebied op te hogen en extra enquêtes uit te laten voeren. Het veldwerk voor de oversampling loopt parallel aan het veldwerk van het landelijke onderzoek. In het nieuwe WoON-bestand zijn ruim 67.000 geslaagde enquêtes opgenomen waarvan ruim 24.000 namens de oversampling deelnemers.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de WoON oversampling? Dan vindt u op deze website meer informatie.

Het projectbureau Oversampling WoON heeft op donderdag 31 januari 2019 de slotbijeenkomst voor de oversamplingsdeelnemers georganiseerd. Kijk onder Bijeenkomsten voor de presentaties van deze bijeenkomst.

Offerte aanvragen en aanmelden

Wilt u een offerte aanvragen of wilt u zich aanmelden? Vul dan dit formulier in voor een vrijblijvende offerte.

Heeft u specifieke steekproefwensen? Om te bepalen hoeveel interviews u per deelgebied nodig heeft om betrouwbare uitspraken te kunnen doen kunt u gebruikmaken van de Rekentool.

Mogelijkheden stimuleringsbijdrage

BZK/BW hecht veel belang aan goed inzicht in wonen op regionaal en lokaal niveau. Dit onderstreept het ministerie door een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen als meerdere partijen gemeenschappelijk deelnemen aan de oversampling.

Meer informatie over de mogelijkheden om voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen, vindt u in deze brochure. Met behulp van de Rekentool kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van het te ontvangen bedrag.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Projectbureau Oversampling WoON (045‑5706400 of woon@cbs.nl.

Eindproducten: informatiesysteem en microbestand

De resultaten van het WoON 2018 worden in het voorjaar van 2019 gepresenteerd. Deelnemers van de oversampling ontvangen de gegevens van het WoON voor hun werkgebied rond de jaarwisseling van 2018/2019 als de gegevens van het WoON 2018 beschikbaar komen. De gegevens worden geleverd in de vorm van een informatiesysteem (CitaVista) waarmee op eenvoudige wijze tabellen, grafieken en kaarten van de WoON resultaten kunnen worden gemaakt.

Naast het informatiesysteem krijgt u ook een SPSS microbestand. Dit bestand bevat de records van de respondenten uit uw oversamplingsgebied (inclusief de respondenten uit het reguliere WoON in het oversamplingsgebied) en van de respondenten die naar uw oversamplingsgebied willen verhuizen of in de afgelopen periode zijn vertrokken. Het microbestand biedt de mogelijkheid de data te bewerken en te gebruiken voor analyses en simulaties. Wanneer meerdere partijen deelnemen aan één oversampling dan krijgen alle meebetalende partners een versie.

Na de presentatie van de resultaten van het WoON 2018 in het voorjaar van 2019 wordt het WoON-gegevensbestand beschikbaar gesteld via DANS en is het informatiesysteem CitaVista met de WoON 2018 resultaten voor iedereen toegankelijk via www.woononderzoek.nl.

Rekentool

Om u een indicatie te geven voor de kosten van deelname aan de oversampling, is de Rekentool een handig hulpmiddel. Bij de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten exclusief stimuleringsbijdrage en kosten inclusief stimuleringsbijdrage. Let op: alle genoemde aantallen en prijzen zijn indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Met vragen kunt u contact opnemen met het Projectbureau Oversampling WoON (045‑5706400 of woon@cbs.nl).

Brochures

Algemene informatie over het WoON en de oversampling is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl/woon en in het factsheet Meer Weten over Wonen.

Meer gedetailleerde informatie over deelname vindt u in de factsheet Praktische informatie.

Bijeenkomsten

Op 31 januari 2019 is door CBS en ABF een informatiebijeenkomst gehouden omtrent de dataverzameling WoON2018 Woningmarktmodule. Dit zijn de sheets van de presentaties:

 

Op donderdag 23 maart 2017 is door BZK, CBS en ABF Research een informatiebijeenkomst gehouden voor belangstellenden voor deelname aan de oversampling van het WoON2018. Dit zijn de sheets van de presentaties:

 

Op donderdag 8 maart 2018 is door BZK en CBS een informatiebijeenkomst gehouden voor de deelnemers. Dit zijn de sheets van de presentaties:

 

Contact

Bij vragen over de oversampling kunt u contact opnemen met de Helpdesk van het projectbureau Oversampling WoON, telefoon 045‑5706400, e-mail woon@cbs.nl.