Een ogenblik geduld a.u.b.

Het Woononderzoek Nederland (WoON) geeft inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen, de woonlasten en het verhuisgedrag. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor het woonbeleid van de Nederlandse overheid. De resultaten zijn beschikbaar gemaakt via digitale rapporten en databanken onder de naam Citavista.

Nieuws

 • Voorbereiding WoON2024 gestart

  / Cock Meijers

  Op dit moment werken CBS en BZK aan de voorbereiding van de uitvoering van de woningmarktmodule van het Woononderzoek Nederland 2024 (WoON2024). De enquête van WoON2024 wordt gehouden van augustus 2023 tot en met juni 2024. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2025 gepresenteerd.

 • Mogelijkheden oversampling WoON2024 beperkt

  / Cock Meijers

  CBS heeft het beleid met betrekking tot veilig data delen aangescherpt vanwege het toegenomen risico op het uitlekken van microdata en de maatschappelijke discussie over privacy en gegevensbeveiliging.

 • WoON21 gepresenteerd: “Fundament leggen we samen”

  / Cock Meijers
  Op 9 juni was het zover: de publicatie van het driejaarlijkse Woononderzoek (WoON) en de bijbehorende kernpublicatie "Wonen langs de meetlat". Samen met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau ABF Research presenteerden het ministerie van BZK de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het onderzoek. Op uitnodiging van directeur Wonen Hans Ton en plaatsvervangend afdelingshoofd Strategisch en Financieel Beleid Iris Binken kwamen stakeholders bij elkaar om kennis tot zich te nemen en uit te wisselen. 

Documenten

 • Woononderzoek 2021: wat, hoe en waarom

  / WoON 2021 / 944 Kb

  Woononderzoek 2021: wat, hoe en waarom

 • Kernpublicatie Wonen langs de meetlat

  / Publicaties 2021 / 4982 Kb

  De kernpublicatie van het WoON2021 “Wonen langs de meetlat”, die in opdracht van BZK door ABF Research is gemaakt, bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse woningmarkt in 2021.

  In de publicatie wordt een vergelijking gemaakt met de voorgaande WoON-jaren. In deze interactieve kernpublicatie van kan doorgeklikt worden op alle figuren en tabellen voor de achterliggende cijfers. Wie woont in welke woning voor welke prijs? Welke regionale verschillen zijn er? Wie is verhuisd en wie wil verhuizen en waarheen? Wat vinden we van de buurt? Hoe zit het met vocht en schimmel in de woning? Hoeveel energie wordt er verbruikt? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in de kernpublicatie.

 • Winnaar woningmarkscriptieprijs 2021: Tessa Meij

  / Publicaties 2021 / 7006 Kb

  Tessa Meij (Technische Universiteit Delft) is de winnaar van de woningmarktscriptieprijs 2021.
  Haar onderzoek gaat in op de mogelijkheden die industrialisatie van de woningmarkt waar ze veel kennis over op heeft gedaan tijdens haar periode bij Heijmans. Zeer relevant want om aan de woonopgave te voldoen moet er sneller gebouwd worden. Tessa benadrukte vooral het belang van kennisdeling. Het onderzoek biedt een goede voedingsbodem voor discussies die nodig zijn om verder te komen met de culturele verandering die gepaard gaat met de industrialisatie van woningbouw.

 • Tweede plaats Woningmarktscriptieprijs 2021: Thijs van Amelsfort

  / Publicaties 2021 / 2051 Kb

  Thijs van Amelsfort (Technische Universiteit Delft) heeft de tweede plaats veroverd bij de Woningmarktsscriptieprijs 2021. Zijn scriptie geeft inzicht in hoe we de woningbouw kunnen versnellen met oog voor duurzaamheid. Hij onderzocht of het mogelijk is om grootschalig met hout te bouwen in plaats van met staal en beton.