Een ogenblik geduld a.u.b.

WoonOnderzoek Nederland

Wat is het WoON?

Het WoON geeft inzicht in de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. op de woningmarkt; inzicht dat onontbeerlijk is voor het woonbeleid. Het WoonOnderzoek Nederland wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties eens in de drie jaar gehouden. In het kader van het onderzoek worden ruim 40.000 personen ondervraagd. De omvang van het WoON is zodanig dat het onderbouwing geeft voor betrouwbare uitspraken op landelijk, provinciaal en regioniveau.

Het onderzoek wordt gebruikt in het beleidsontwikkelingstraject, voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, voor het beantwoorden van Kamervragen en als input voor prognosemodellen op het gebied van de woningbehoefte. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Om ook op lokaal niveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen, krijgen lokale partijen de mogelijkheid te participeren in dit onderzoek. Het WoON biedt een schat aan informatie over de tevredenheid met woning en woonomgeving, de wensen van inwoners, de leefbaarheid enzovoort.

Het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is wordt ook wel ‘oversamplen’ genoemd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het gewenste schaalniveau: gemeente, stadsdelen, kernen, wijken, buurten etc. Oversamplen van het WoON geeft een schat aan informatie die direct van nut is in de dagelijkse beleidspraktijk. Bijvoorbeeld als input voor beleid omtrent de woon- en leefomgeving, stedelijke vernieuwing, een woningmarktmonitor en als vertrekpunt voor woonbeleid, strategisch voorraadbeleid of prestatieafspraken. Aansluiten bij het WoON geeft tevens een instrument voor benchmarking. Uniformiteit in definities, peildata en bron zorgt voor eenduidige informatie op lokaal en landelijk niveau.

Nieuws

 • WoONcongres 2019: "Het was een topdag"
  10-04-2019 10:00:43 / Kleef

  Op 4 april 2019 was het dan zo ver: het WoONcongres 2019. Belangstellenden uit het hele land kwamen bijeen in de Fokker Terminal te Den Haag voor alle ins en outs van de huidige woningmarkt. Met interessante gastsprekers in de ochtend en uiteenlopende werksessies in de middag draaide de hele dag om informatie en inspiratie...

   

 • Databestand WoON2018 vanaf nu beschikbaar op DANS
  04-04-2019 00:00:00 / Kleef

  Release 1.0 is de eerste versie van het WoON2018-databestand. Op basis van deze versie is de publicatie "Ruimte voor Wonen" opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van het Woononderzoek Nederland weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een een gecorrigeerde of aangevulde versie worden aangeboden.

  Het databestand is beschikbaar via de website van DANS.

Documenten

 • Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018 (interactief)
  04-04-2019 / Rapporten / 1 pagina / 9094 Kb

  De kernpublicatie over het WoON2018, die in opdracht van BZK door Companen is gemaakt, heeft als titel "Ruimte voor wonen". Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018. In de publicatie wordt een vergelijk gemaakt met de voorgaande WoON-jaren. In deze interactieve kernpublicatie van het WoON2018 staan de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse woningmarkt waarbij doorgeklikt kan worden op alle figuren en tabellen voor de achterliggende cijfers. Wie woont in welke woning voor welke prijs? Wie is verhuisd en wie wil verhuizen en waarheen? Wat vinden we van de buurt en hoe betrokken zijn we? Welke regionale verschillen zijn er? Wat is er veranderd in de loop van de jaren? Je vindt het allenmaal in deze interactieve kernpublicatie.

 • Vragenlijst Module Woningmarkt WoON 2018
  31-05-2018 / Vragenlijsten & Syntaxen / 126 pagina's / 907 Kb

  Vragenlijst van de module woningmarkt van het WoON 2018, versie 1.1 (definitief)