Een ogenblik geduld a.u.b.

Aanvragen offerte en aanmelden deelname oversampling WoON 2021

door Remi de Cock
Lokale overheden en woningcorporaties konden zich tot en met 30 juni inschrijven voor de oversampling van het WoON 2021.

De inschrijving voor deelname aan de oversampling van het WoON 2021 is gesloten!

BZK voert samen met het CBS driejaarlijks het Woononderzoek Nederland uit en biedt lokale overheden en woningcorporaties de mogelijkheid om mee te doen met het onderzoek.

In opdracht van lokale overheden en woningcorporaties kunnen extra interviews afgenomen worden  in het betreffende werkgebied. Onder het tabblad Oversampling op deze website treft u meer informatie over het WoON en de voorwaarden om deel te nemen.

Meer informatie over de oversampling vindt u in de brochure Oversampling WoON2021: meer weten over wonen. Ook kunt u contact opnemen met de Helpdesk van het projectbureau Oversampling WoON, telefoon 045 5706400, e-mail woon@cbs.nl.

De geplande voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 26 maart kon helaas geen doorgang vinden, maar de voor deze bijeenkomst geplande presentaties van BZK en CBS kunt u inzien op de pagina Presentaties deelname oversampling WoON 2021.

Voor een indicatie van de kosten en stimuleringsbijdrage voor deelname kunt u gebruikmaken van de Rekentool. Zie Stimuleringsbijdrage Woononderzoek 2021 voor de voorwaarden voor het ontvangen van een stimuleringsbijdrage.

Wilt u een offerte aanvragen of wilt u zich aanmelden voor deelname? Vul dan dit formulier uiterlijk 30 juni in voor een vrijblijvende offerte.